Equip Tècnic

Cristina Pérez Machado

Arquitecta Tècnica / Pèrit d’Assegurances

David Llopis Jurado

Enginyer Tècnic Industrial / Pèrit d’Assegurances Tècnic

José Cabrera López

Criminalista Forense especialista en incendis i explosions / Criminòleg / Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals / Pèrit d’Assegurances

Efigenia Ángel Contreras

Economista / Auditora de comptes / Assessora Fiscal

Juan Carlos Bea Rubio

Perit d’assegurances / Comissari d’Avaries / Perit Judicial

Isaac Pujol Lluch

Arquitecte Tècnic / Perit d’assegurances / Comissari d’Avaries

Javier Budia Colom

Arquitecte / Perit d’Assegurances

Javier Gallego Megías

Arquitecte Tècnic / Perit d’Assegurances

Mónica Arco López

Tècnic Superior en administració i secretariat multilingüe