Què ofereix Gretener?

SOLUCIONS A MIDA

¡GRETENER OFEREIX RESOLUCIÓ DE PROBLEMES EN CAS DE SINISTRE!

Un cop esdevingut el sinistre, en encarregar el mateix a GRETENER, aquests actuen immediatament per resoldre´l eficaçment.

Actualment gairebé la totalitat dels seus encàrrecs provenen de companyies asseguradores, tot i que puntualment també són requerits per lletrats, empresaris o particulars per a la resolució de Sinistres Tècnics.

GRETENER abasta un important ventall de sectors, gràcies a la diversitat de TÈCNICS que el conformen, als COL·LABORADORS que disposa i als RECURSOS propis.

ESPECIALITATS

  • Construcció
  • Responsabilitat Civil
  • Incendis (incloent investigació de causa)
  • Lesions
  • Pèrdua de Beneficis
  • Avaria de Maquinària
  • Robatori (incloent la investigació)
  • Transports
  • Embarcacions