Què ofereix Gretener?

Solucions a mida

¡GRETENER ofereix resolució de problemes en cas de sinistre!

Un cop esdevingut el sinistre, en encarregar el mateix a GRETENER, aquests actuen immediatament per resoldre´l eficaçment.

Actualment gairebé la totalitat dels seus encàrrecs provenen de companyies asseguradores, tot i que puntualment també són requerits per lletrats, empresaris o particulars per a la resolució de Sinistres Tècnics.

GRETENER abasta un important ventall de sectors, gràcies a la diversitat deTÈCNICS que el conformen, als COL · LABORADORS que disposa i als RECURSOS propis.

Especialitats

  • - Construcció
  • - Responsabilitat Civil
  • - Incendis (incloent investigació de causa)
  • - Lesions
  • - Pèrdua de Beneficis
  • - Avaria de Maquinària
  • - Robatori (incloent la investigació)
  • - Transports
  • - Embarcacions